१ सय ९७ मेनपावर कम्पनीलाई बैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउन रोक्का(नामावली सहित) 

काठमाडौं, साउन ४-

बैदेशिक रोजगार विभागले कामदारलाई विदेश पठाउन अनुमति दिएका संस्थाहरु मध्ये १ सय ९७ वटा संस्थालाई सो काम गर्न रोक्का गरेको छ । ति संस्थाले कामदार विदेश पठाउन पाउँदैनन् । विभिन्न कारणले ति संस्थाहरु रोक्कामा परेका हुन् ।

हेर्नुहोस् रोक्का गरिएका कम्पनीहरुको सूची 

Sn

Permission No.

Name

 

 

 

1

354/059/60

A One Overseas Pvt. Ltd.

 

 

 

2

142/056/57

Aakash Overseas Company Sewa Pvt. Ltd.

 

 

 

3

460/060/61

Aashish Overseas Pvt. Ltd.

 

 

 

4

466/060/61

Abba International Manpower Services Pvt. Ltd.

 

 

 

5

316/059/60

Abroad Recruitment Company Pvt. Ltd.

 

 

 

6

638/063/064

Aglesha Manpower Pvt. Ltd.

 

 

 

7

64/051/52

Al Azad International Employment Agency

 

 

 

8

100/053/54

Al Saugat Overseas Pvt. Ltd.

 

 

 

9

87/053/54

Alfa Roma International Menpower Services Pvt. Ltd.

 

 

 

10

421/060/61

Alliance Overseas Pvt. Ltd.

 

 

 

11

649/063064

Allied International Services Pvt. Ltd.

 

 

 

12

664/063/064

Amber International Pvt. Ltd.

 

 

 

13

529/061/62

Annapurna Gorkha Servises Pvt. Ltd.

 

 

 

14

310/059/60

Apex Overseas Pvt. Ltd.

 

 

 

15

161/056/57

ARABIAN EMPLOYMENT CONSULTANCY PVT. LTD.

 

 

 

16

108/054/55

Asmacs Nepal Pvt. Ltd.

 

 

 

17

126/055/56

Atlantic Overseas Services Pvt. Ltd.

 

 

 

18

270/058/59

Axis Human Resource Service Pvt. Ltd.

 

 

 

19

471/060/61

Ayo Gorkhali Manpower Agency Pvt. Ltd.

 

 

 

20

642/063064

Bajaj Overseas Pvt.Ltd.

 

 

 

21

169/056/57

Beshes Overseas Employment Service

 

 

 

22

154/056/57

Bhawani International Overseas Pvt. Ltd.

 

 

 

23

177/056/57

Birat Consultancy Pvt. Ltd.

 

 

 

24

356/059/60

Blue Heaven International Pvt. Ltd.

 

 

 

25

670/064/065

Brihaspati Services Pvt. Ltd.

 

 

 

26

442/060/61

Brilliant Brothers and Company Pvt. Ltd.

 

 

 

27

482/060/61

British Gulf Overseas Pvt. Ltd.

 

 

 

28

238/058/59

Brothehood Overseas Employment Service Pvt. Ltd.

 

 

 

29

295/058/59

BUDDHA MANPOWER EMPLOYMENT SERVICE PVT. LTD.

 

 

 

30

110/054/55

Buddha Overseas Concern Pvt. Ltd.

 

 

 

31

395/060/61

Capital Overseas Services Pvt. Ltd.

 

 

 

32

131/055/56

Chandani International Overseas Pvt. Ltd.

     

33

371/059/60

Chautari Nepal Manpower Agency Pvt. Ltd.

     

34

429/060/61

Cherisi Overseas Pvt. Ltd.

     

35

663

Chinari International pvt.ltd.

     

36

181/057/58

Chindits Security and Overseas Services Pvt. Ltd.

     

37

427/060/61

Chyangba Overseas Service

 

 

 

38

620/2063/64

Civil Supporting Overseas Pvt Ltd

 

 

 

39

578/062/63

Connection Overseas Pvt. Ltd.

 

 

 

40

436/060/61

Cosmic Employment Service Pvt. Ltd.

 

 

 

41

286/058/59

Creative Overseas Pvt. Ltd.

 

 

 

42

376/059/60

Cross World International Pvt. Ltd. (No Permision to work)

 

 

 

43

433/060/61

D.N.B.-Asia Pvt. Ltd. (Aroma International Manpower)

 

 

 

44

685

D.S. Foreign Employment Services

 

 

 

45

327/059/60

Dana Overseas Pvt. Ltd.

 

 

 

46

496/061/62

Danfe Human Resource (P) Ltd.

 

 

 

47

785/065/66

Delta Star International Pvt. Ltd.

 

 

 

48

650/063/64

Deluxe Recruitment Pvt. Ltd. (Sunaulo Prakash Manpower Spplaers)

 

 

 

49

292/058/59

Destination Overseas Consultant Pvt. Ltd.

 

 

 

50

193/057/58

Deurali Overseas Service Pvt. Ltd.

 

 

 

51

216/057/58

Development Trust And Overseas Linkers Pvt. Ltd.

 

 

 

52

382/059/60

Dhaulagiri International Manpower Pvt. Ltd.

 

 

 

53

645/063/64

Dhruba Tara Placement Services P Ltd

 

 

 

54

592/062/63

Dream Achievers Pvt. Ltd.

 

 

 

55

253/058/59

Eco Overseas Consultant Pvt. Ltd.

 

 

 

56

468/060/61

Employment and Re-employment Pvt. Ltd.

 

 

 

57

215/057/58

Everest Nepal Manpower Pvt. Ltd.

 

 

 

58

346/059/60

Everest World Employment Consultancy Pvt. Ltd.

 

 

 

59

549/062/63

Far West International Link Pvt. Ltd.

 

 

 

60

JITCO/ MOH REF

FEDERATION OF NEPALESE CHAMBERS OF COMMERCE & INDUSTRY (FNCCI), For Japan O

 

 

 

61

60/051/52

Fewa International Manpower Suppliers Pvt. Ltd.

 

 

 

62

275/058/59

Finix Manpower Pvt. Ltd.

 

 

 

63

273/058/59

FIRST SELECT NEPAL PVT. LTD.

 

 

 

64

480/060/61

Four season Overseas Pvt. Ltd.

 

 

 

65

326/059/60

Gallivant Manpower Pvt. Ltd.

 

 

 

66

68/052/53

Gandaki Dhaulagiri International Company, Pvt. Ltd.

 

 

 

67

507/061/62

Genial Overseas Pvt. Ltd.

 

 

 

68

148/056/57

Golden International Manpower Services Pvt. Ltd.

 

 

 

69

70/052/53

Gorakhkali Foreign Employment Co,Pvt.Ltd.

 

 

 

70

602/062/063

H.R. Consultants Pvt. Ltd.

 

 

 

71

943/067/68

H.R. INTERNATIONAL NEPAL PVT. LTD.

 

 

 

72

105/054/55

Harati Overseas Pvt. Ltd.

     

73

306/059/60

High Himalayan Gorkha Services Pvt. Ltd.

     

74

366/059/60

Him Shikhar Overseas Pvt. Ltd.

     

75

274/058/59

Hipat Overseas Pvt. Ltd.

     

76

461/060/61

Horizon International Services Pvt. Ltd.

     

77

596/062/63

Ideal International Manpower (P) Ltd.

     

78

375/059/60

Ishan Rojgar International Pvt. Ltd.

     

79

538/061/62

J.B. Employment Service Pvt. Ltd.

     

80

381/059/60

J.B.International Pvt. Ltd.

     

81

262/058/59

Japan Overseas Pvt. Ltd.

     

82

372/059/60

Jaykali Overseas Employment Pvt. Ltd.

     

83

634/063/64

K B L International Overseas Pvt. Ltd.

     

84

493/060/61

Kaligandaki Overseas Pvt. Ltd.

 

 

 

85

368/059/60

Kanjirowa Overseas Pvt. Ltd.

     

86

255/058/59

Kariman Enterprises Pvt. Ltd.

     

87

248/058/59

Kastamandap Overseas Services

     

88

393/059/60

Khaptad International Services Pvt. Ltd.

     

89

556/062/63

Lama International Pvt. Ltd.

     

90

39/049/50

Lumbini Overseass Concern Pvt. Ltd.

     

91

486/061/62

Lumbini Transworld Employment (Pvt.) Ltd.

     

92

315/059/60

Lyache Human Resource (Hi-Tech) Pvt. Ltd.

     

93

351/059/60

Madan Megh Overseas Pvt. Ltd.

     

94

158/056/57

MAHAKALI OVERSEAS PVT. LTD.

     

95

242/058/59

Mahalaxmi Consultant Pvt. Ltd. (Indamand)

     

96

491/061/62

Majestic Trade Wings Pvt. Ltd.

     

97

82/053/54

Makalu International Pvt. Ltd.

     

98

492/061/62

Mansarowar Overseas Pvt. Ltd. (Russian Overseas)

     

99

278/058/59

Marsyangdi Overseas Pvt. Ltd.

     

100

445/060/61

Maya Overseas Pvt. Ltd

 

 

 

 

Sn

Permission No.

Name

     

101

360/059/60

MECHI MAHAKALI OVERSEAS PVT. LTD.

     

102

691/063/64

MERIDIAN ASSOCIATES PVT. LTD.

     

103

15/044/45

Milan International Manpower Pvt. Ltd.

     

104

173/056/57

Millenium Overseas Pvt. Ltd.

     

105

394/060/61

Mission Overseas Pvt. Ltd.

     

106

514/061/62

Modern Overseas Consultancy Pvt. Ltd.

     

107

696/063/64

Modern Time Recruting Services Pvt Ltd.

     

108

409/060/61

Monalisa Overseas Pvt. Ltd.

     

109

145/056/57

Moon Light Consultant Pvt. Ltd.

     

110

254/058/59

Mordi Menpower Service Pvt. Ltd.

     

111

42/049/50

Mountain Overseas Employment Pvt. Ltd.

     

112

478/060/61

My Manpower Pvt.Ltd.

     

113

58/051/52

N.O.E.C. Pvt. Ltd.

     

114

251/058/59

N.P. International Emp. Services Pvt. Ltd.

     

115

107/060/61

NEPAL CHAHARI SKILL DEVELOPMENT PVT.LTD.

     

116

290/058/59

Nepal Dynesty Overseas Pvt. Ltd.

     

117

179/057/58

Nepal Gulf Manpower Service

     

118

202/057/58

Nepal Menpower Consultancy Pvt. Ltd.

     

119

484/060/61

Nepal Recruitment Bureau Pvt. Ltd. (ujuri bata rokka 6)

     

120

784/065/66

NEPAL SAM OVERSEAS PVT. LTD.

     

121

653

Nepal World Consult pvt.Ltd.

     

122

233/058/59

New Era Resource Pvt. Ltd.

     

123

214/057/58

New Star Overseas Pvt. Ltd.

     

124

656/063/064

North Pole Overseas Pvt.Ltd.

     

125

324/059/60

North Star Overseas Pvt. Ltd.

     

126

418/060/61

Nupse International Concern Pvt. Ltd.

     

127

293/058/59

Oasis Overseas Pvt. Ltd.

     

128

152/056/57

Ocean International Pvt. Ltd.

     

129

804/065/66

OPPORTUNITY MANPOWER SERVICES PVT. LTD.

     

130

561

Orchid Human Resources P.Ltd.

     

131

673/063/064

Oscar International Pvt.Ltd.

     

132

425/060/61

Overseas Placement Services Pvt.Ltd.

     

133

463/060/61

Oxford Employment Service Pvt. Ltd.

     

134

637/062/63

Palm International Pvt. Ltd.

     

135

365/059/60

Panorama Overseas Pvt. Ltd.

     

136

349/059/60

Pashupati Manpower Pvt. Ltd.

     

137

321/059/60

Pathibhara Menpower Service Pvt. Ltd.

     

138

555

Peace Zone Overseas Pvt. Ltd.

     

139

168/056/57

Pinnacle Overseas Employment Service Pvt. Ltd.

     

140

705/064065

Pro Search Recuitment Consultant Pvt. Ltd.

     

141

410/060/61

Prolific Employment Agency Services Pvt. Ltd.

     

142

230/058/59

Public International Pvt. Ltd.

     

143

472/060/61

Purple Patch (Nepal) Pvt. Ltd.

     

144

287/058/59

Quality Overseas Services Pvt. Ltd.

     

145

504/061/062

R. B. Group Overseas Pvt. Ltd.

     

146

735/064065

R.B. Employment Services Pvt. Ltd.

     

147

405/060/61

Rapti Manpower Concern Pvt. Ltd.

     

148

515/061/62

Reliable HR Solution Pvt. Ltd.

     

149

676/2063/064

Reliable International Pvt. Ltd.

     

150

422/060/61

Relliance Human Resources Pvt. Ltd.

     

151

159/056/57

Rose International Pvt. Ltd.

     

152

488/061/62

Rosebud Nepal Overseas Pvt. Ltd. (Miti 2065/10/06 Ma Khaarej Bhayeko)

     

153

511/061/62

Royal Nepal Overseas Concern Pvt. Ltd.

     

154

380/059/60

S.K. International Consultancy Pvt. Ltd.

     

155

725/064/065

Sabnam International (p) Ltd.

     

156

717/2064/065

Saffron International (P) Ltd

     

157

506/061/62

Sagar Overseas P. Ltd. (Human Resource Empl. Dev. Ser. & Research Centre)

     

158

331/059/60

Sagarmatha International Pvt. Ltd.

     

159

130/055/56

Saheen Employment Pvt. Ltd.

     

160

411/060/61

Samriddhi Employment Service Pvt. Ltd.

     

161

76/052/53

Securwest International (Nepal) Pvt. Ltd.

     

162

40/049/50

Shangrila International Menpower Pvt. Ltd.

     

163

432/060/61

Shisa Overseas Pvt. Ltd.

     

164

483/060/61

Silver Line Recruiting Agency Pvt. Ltd.

     

165

791/065/66

Silverline Associates Pvt. Ltd.

     

166

219/058/59

Sim Overseas Employment Pvt. Ltd.

     

167

268/058/59

Sitara Overseas Consultancy Pvt. Ltd.

     

168

727/2064/065

Smart In Action Manpower Services Pvt. Ltd.

     

169

636/063/064

South Pole Overseas Pvt. Ltd.

     

170

707/064/065

Standard Overseas Pvt. Ltd.

     

171

644/063/64

sumi overseas (pvt) ltd

     

172

46/050/51

Sun International Overseas Pvt. Ltd.

     

173

476/060/61

SUNRISE OVERSEAS PVT. LTD.

     

174

334/059/60

Supper Star Overseas Nepal

     

175

246/058/59

Syarsekalika Employment Overseas Pvt. Ltd.

     

176

462/060/61

Taj International Pvt. Ltd.

     

177

803/065/66

TANGENT INTERNATIONAL RECRUITMENT SERVICES P. LTD.

     

178

446/060/61

Task Employment Services Pvt, Ltd.

     

179

244/058/59

Tenzing Menpower Pvt. Ltd.

     

180

869/2066/067

THANKS INTERNATIONAL PVT. LTD.

     

181

25/048/49

The New Gorkhas International Pvt. Ltd.

     

182

195/057/58

Tri Shakti Overseas Service Pvt. Ltd.

     

183

1030

TRUSTEE OVERSEAS SERVICE PVT.LTD

     

184

364/059/60

Tufan International Oversea Services Pvt. Ltd.

     

185

218/058/59

Union Overseas Network Pvt. Ltd.

     

186

136/055/56

Universal Overseas Pvt. Ltd.

     

187

439/060/61

Universal Team Manpower Pvt. Ltd.

     

188

236/058/59

Valley Top Overseas Services Pvt. Ltd.

     

189

655/063/064

Variety Manpower Company (p) Ltd

     

190

450/060/61

Web Overseas Pvt. Ltd.

     

191

850/066/67

Well International Manpower Pvt. Ltd.

     

192

737

West Overseas

     

193

612/062/063

World Link Overses Pvt.Ltd.

     

194

750/064/065

WORLDWIDE ASIAN MANPOWER SERVICES (P) LTD.

     

195

624/063064

Yes Services Pvt.Ltd.

     

196

221/058/59

Youth Placement Services Pvt. Ltd.

     

197

329/059/60

Zeal International Overseas Pvt. Ltd.

     

 

 

 

 

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय

Custom Fields: